Jakie dane można zbierać i analizować za pomocą systemów telemetrycznych?
Strona główna » Baza wiedzy » Jakie dane można zbierać i analizować za pomocą systemów telemetrycznych?
zdalny odczyt, system telemetryczny

Współczesne systemy telemetryczne wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie zdalnych pomiarów i wspierane przez oprogramowanie SCADA umożliwiają kontrolę, nadzór i sterowanie w czasie rzeczywistym niemal każdego procesu. Zastosowanie systemów telemetrycznych od dawna przekroczyły granice fabryk i obsługują już nie tylko procesy przemysłowe i technologiczne. Telemetria coraz śmielej opanowuje kolejne dziedziny gospodarki takie jak transport, gospodarka materiałowa i logistyka. Wkracza też do naszego codziennego życia w takich dziedzinach, jak automatyka budynkowa, czy inteligentne domy.

Jakie dane mogą zbierać systemy telemetryczne?

Dzisiejsze urządzenia telemetryczne gromadzą i przetwarzają dziesiątki tysięcy danych. Mnogość różnego rodzaju czujników i detektorów umożliwia zdalny pomiar różnych wielkości i parametrów, nie tylko fizycznych. Inteligentne liczniki mierzą zużycie prądu, wody, gazu, ciepła, itp. Różnego rodzaju czujniki potrafią mierzyć masę, wielkość, temperaturę, ciśnienie, rezystancję, pojemność, indukcję, prędkość, a detektory wykrywają ruch, dym, zanieczyszczenia, itp. Systemy telemetryczne nie tylko zbierają te wszystkie informacje, ale także przechowują je i przetwarzając, realizując przy okazji różne zadania. Przebieg całego procesu również jest przechowywany, co umożliwia analizę danych, prognozowanie i co najważniejsze modyfikację systemu i jego dalszą optymalizację.

Zastosowanie telemetrii i korzyści z wdrożenia

Telemetria to przede wszystkim urządzenia do zdalnego pomiaru. Dzięki nim można uzyskać dane z dowolnych, nawet trudno dostępnych i oddalonych od centrali sterowania miejsc, bez konieczności bezpośredniej obecności w miejscu pomiaru. Wpływa to nie tylko na zmniejszenie zatrudnienia i kosztów związanych z dotarciem do miejsc pomiaru, ale także skraca czas otrzymania wyników pomiarów. W dodatku pomiary mogą być dokonywane w sposób ciągły, przez cała dobę, a dane pomiarowe dostarczane w czasie rzeczywistym.

Moduły swobodnie programowalne wspierane przez różne moduły pomocnicze zapewniają przetwarzanie i gromadzenie różnego rodzaju danych i przesyłanie ich w pakietach z wykorzystaniem transmisji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Sterowniki mogą w trakcie realizacji zapisanych w nich programów i w zależności od przychodzących danych sterować różnymi urządzeniami  takimi, jak pompy, silniki, elektrozawory, przekaźniki, itp. uruchamiając automatycznie zaplanowane zdarzenia. Zapewnia to natychmiastową reakcję na zdarzenie i realizację zadań bez udziału człowieka.

Zastosowanie telemetrii przynosi przede wszystkim korzyści ekonomiczne wynikające z optymalizacji i niezawodności nadzorowanego procesu. Oszczędza pracę i czas ludzi, eliminuje straty związane z opóźnieniem na reakcję dla zaplanowanych działań oraz umożliwia eliminację i szybkie usuwanie awarii.

Nowoczesne urządzenia telemetryczne

Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze systemy telemetryczne bez sterowników swobodnie programowalnych stanowiących podstawę każdego systemu. To wyspecjalizowane komputery przetwarzające i przysyłające dane pomiarowe, wykonujące zaplanowane działania i sterujące autonomicznymi procesami. W dodatku umożliwiają one zdalne przeprogramowanie ich działania w zależności od potrzeb systemu. Konwertery transmisji i moduły wejścia-wyjścia zapewniają dopasowanie urządzeń pomiarowych do wymogów systemu bez względu na producenta i standard przesyłania danych. Wreszcie moduły transmisji bezprzewodowej umożliwiają montaż urządzeń pomiarowych w trudno dostępnych miejscach, niezakłóconą transmisję danych na znaczne odległości i eliminację kilometrów przewodów do transmisji danych. Najnowszą grupę urządzeń telemetrycznych stanowią moduły kontroli sieci przeizolowanej znajdujące coraz powszechniejsze zastosowanie w systemach alarmowych sieci ciepłowniczych.

Przyszłość telemetrii – kluczowe dane telemetryczne w przyszłości

Wraz z postępem technologicznym i rosnącymi potrzebami rynku systemy telemetryczne będą gromadzić i przetwarzać coraz bardziej zaawansowane dane. Z pewnością telemetria jeszcze bardziej wkroczy w takie dziedziny jak medycyna, logistyka i transport w miarę jak pojawią się nowe do urządzenia zdalnego pomiaru wielkości dotychczas niemierzalnych. Z pewnością obejmie też takie dziedziny jak środowisko naturalne nadzorując i alarmując o zanieczyszczeniu wód gruntowych, rzek, powietrza itp., czy komunikację i zjawiska związane z natężeniem ruchu zwłaszcza w dobie pojazdów autonomicznych.

Kluczowe w przyszłości okażą się z pewnością gromadzone i przetwarzane dane, które dzięki wykorzystaniu modułów sztucznej inteligencji pozwolą nie tylko na optymalizację procesów nadzorowanych i sterowanych przez systemy telemetryczne, ale dzięki możliwości przewidywania i planowania działań oraz umiejętności uczenia się posłużą do automatycznej przebudowy istniejących systemów i wyposażenie ich w dodatkowe możliwości.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?

Zobacz również

sieć ciepłownicza, system alarmowy sieci ciepłowniczej
Jak działa system alarmowy sieci ciepłowniczej?
zdalny odczyt, system telemetryczny
Jakie dane można zbierać i analizować za pomocą systemów telemetrycznych?
automatyka budynkowa, systemy telemetryczne
W jakich warunkach sprawdza się sterownik telemetryczny SMART-500?

Masz pytania?

774 663 073, 774 663 797

Otwarte Pon- Pt

08:00 – 16:00

Potrzebujesz pomocy?

control@control.com.pl