Szukaj

Jakie dane można zbierać i analizować za pomocą systemów telemetrycznych?

Współczesne systemy telemetryczne wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie zdalnych pomiarów i wspierane przez oprogramowanie SCADA umożliwiają kontrolę, nadzór i sterowanie w czasie rzeczywistym niemal każdego procesu. Zastosowanie systemów telemetrycznych od dawna przekroczyły granice fabryk i obsługują już nie tylko procesy przemysłowe i technologiczne. Telemetria coraz śmielej opanowuje kolejne dziedziny gospodarki takie jak transport, gospodarka materiałowa i logistyka. Wkracza też do naszego codziennego życia w takich dziedzinach, jak automatyka budynkowa, czy inteligentne domy.

Jakie dane mogą zbierać systemy telemetryczne?

Dzisiejsze urządzenia telemetryczne gromadzą i przetwarzają dziesiątki tysięcy danych. Mnogość różnego rodzaju czujników i detektorów umożliwia zdalny pomiar różnych wielkości i parametrów, nie tylko fizycznych. Inteligentne liczniki mierzą zużycie prądu, wody, gazu, ciepła, itp. Różnego rodzaju czujniki potrafią mierzyć masę, wielkość, temperaturę, ciśnienie, rezystancję, pojemność, indukcję, prędkość, a detektory wykrywają ruch, dym, zanieczyszczenia, itp. Systemy telemetryczne nie tylko zbierają te wszystkie informacje, ale także przechowują je i przetwarzając, realizując przy okazji różne zadania. Przebieg całego procesu również jest przechowywany, co umożliwia analizę danych, prognozowanie i co najważniejsze modyfikację systemu i jego dalszą optymalizację.

Zastosowanie telemetrii i korzyści z wdrożenia

Telemetria to przede wszystkim urządzenia do zdalnego pomiaru. Dzięki nim można uzyskać dane z dowolnych, nawet trudno dostępnych i oddalonych od centrali sterowania miejsc, bez konieczności bezpośredniej obecności w miejscu pomiaru. Wpływa to nie tylko na zmniejszenie zatrudnienia i kosztów związanych z dotarciem do miejsc pomiaru, ale także skraca czas otrzymania wyników pomiarów. W dodatku pomiary mogą być dokonywane w sposób ciągły, przez cała dobę, a dane pomiarowe dostarczane w czasie rzeczywistym.

Moduły swobodnie programowalne wspierane przez różne moduły pomocnicze zapewniają przetwarzanie i gromadzenie różnego rodzaju danych i przesyłanie ich w pakietach z wykorzystaniem transmisji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Sterowniki mogą w trakcie realizacji zapisanych w nich programów i w zależności od przychodzących danych sterować różnymi urządzeniami  takimi, jak pompy, silniki, elektrozawory, przekaźniki, itp. uruchamiając automatycznie zaplanowane zdarzenia. Zapewnia to natychmiastową reakcję na zdarzenie i realizację zadań bez udziału człowieka.

Zastosowanie telemetrii przynosi przede wszystkim korzyści ekonomiczne wynikające z optymalizacji i niezawodności nadzorowanego procesu. Oszczędza pracę i czas ludzi, eliminuje straty związane z opóźnieniem na reakcję dla zaplanowanych działań oraz umożliwia eliminację i szybkie usuwanie awarii.

Nowoczesne urządzenia telemetryczne

Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze systemy telemetryczne bez sterowników swobodnie programowalnych stanowiących podstawę każdego systemu. To wyspecjalizowane komputery przetwarzające i przysyłające dane pomiarowe, wykonujące zaplanowane działania i sterujące autonomicznymi procesami. W dodatku umożliwiają one zdalne przeprogramowanie ich działania w zależności od potrzeb systemu. Konwertery transmisji i moduły wejścia-wyjścia zapewniają dopasowanie urządzeń pomiarowych do wymogów systemu bez względu na producenta i standard przesyłania danych. Wreszcie moduły transmisji bezprzewodowej umożliwiają montaż urządzeń pomiarowych w trudno dostępnych miejscach, niezakłóconą transmisję danych na znaczne odległości i eliminację kilometrów przewodów do transmisji danych. Najnowszą grupę urządzeń telemetrycznych stanowią moduły kontroli sieci przeizolowanej znajdujące coraz powszechniejsze zastosowanie w systemach alarmowych sieci ciepłowniczych.

Przyszłość telemetrii – kluczowe dane telemetryczne w przyszłości

Wraz z postępem technologicznym i rosnącymi potrzebami rynku systemy telemetryczne będą gromadzić i przetwarzać coraz bardziej zaawansowane dane. Z pewnością telemetria jeszcze bardziej wkroczy w takie dziedziny jak medycyna, logistyka i transport w miarę jak pojawią się nowe do urządzenia zdalnego pomiaru wielkości dotychczas niemierzalnych. Z pewnością obejmie też takie dziedziny jak środowisko naturalne nadzorując i alarmując o zanieczyszczeniu wód gruntowych, rzek, powietrza itp., czy komunikację i zjawiska związane z natężeniem ruchu zwłaszcza w dobie pojazdów autonomicznych.

Kluczowe w przyszłości okażą się z pewnością gromadzone i przetwarzane dane, które dzięki wykorzystaniu modułów sztucznej inteligencji pozwolą nie tylko na optymalizację procesów nadzorowanych i sterowanych przez systemy telemetryczne, ale dzięki możliwości przewidywania i planowania działań oraz umiejętności uczenia się posłużą do automatycznej przebudowy istniejących systemów i wyposażenie ich w dodatkowe możliwości.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?