Szukaj

Alarmy w sieciach ciepłowniczych – jak zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw?

alarmy w sieciach ciepłowniczych, system ciepłowniczy

Trudno dziś sobie wyobrazić sieć ciepłowniczą bez odpowiednich systemów zabezpieczeń i ciągłej, całodobowej kontroli stanu urządzeń i elementów sieci ciepłowniczej. Sytuacja, w której dostawca ciepła dowiaduje się o nieprawidłowościach w działaniu lub awarii sieci ciepłowniczej od odbiorcy ciepła jest nie do pomyślenia. Systemy alarmowe sieci ciepłowniczych to już codzienność i konieczność zapewniająca bezpieczeństwo sieci i ciągłość dostaw ciepła.

Systemy alarmowe w sieciach ciepłowniczych

Głównym zadaniem systemów alarmowych sieci ciepłowniczych jest ciągły nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu dostaw energii cieplnej do odbiorców i działania elementów systemu oraz odpowiednie, w pełni zautomatyzowane, alarmowanie o zaistniałych awariach z jednoczesnym podejmowaniem działań zapobiegających skutkom awarii. Nowoczesne systemy telemetryczne umożliwiają nie tylko wykrywanie i sygnalizowanie awarii, ale także odpowiednio wczesne wykrywanie potencjalnych źródeł uszkodzenia infrastruktury sieci i właściwe zapobieganie wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń.

Typy alarmów i ich znaczenie dla sieci ciepłowniczych 

Systemy alarmowe sieci ciepłowniczych wpływają nie tylko na bezpieczeństwo sieci ciepłowniczej w zakresie dostaw ciepła, ale w istotny sposób wpływają na efektywność jej działania, redukując koszty wynikające ze strat ciepła i utraty środka grzewczego w wyniku nieszczelności w sieci.

W przypadku starszych sieci ciepłowniczych wykonywanych metodą kanałową wykrywanie i zapobieganie awariom, a także utrzymanie ciągłości dostaw ciepła było i jest utrudnione. Objęte nadzorem mogą być jedynie węzły cieplne i studzienki, natomiast rury przesyłowe pozostają praktyczne poza bezpośrednią kontrolą. Zawilgocenie lub zalanie węzła cieplnego, czy studzienki, przecieki na trójnikach, mufach i połączeniach rur są sygnalizowane przez system jako awarie. System alarmuje również zmiany ciśnienia w instalacji grzewczej świadczące o wycieku lub zatorze w rurach. Lokalizacja miejsca awarii ogranicza się do wskazania konkretnego węzła lub studzienki albo jedynie odcinka instalacji między jednym, a drugim punktem pomiarowym.

Znacznie łatwiejsza jest kontrola i nadzór nowoczesnych sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii rur preizolowanych, w których wszystkie elementy infrastruktury są objęte monitorowaniem, a lokalizacja usterki, w każdym przypadku, jest bardzo precyzyjna i nie przekracza 1 m. Instalacje wykonane z rur preizolowanych umożliwiają pomiar stanu zawilgocenia warstwy izolacyjnej. Umożliwia to kontrolę stanu instalacji, dzięki czemu możliwe jest utrzymywanie jej w stanie, który nie tylko nie grozi awariami w formie wycieku, ale także stratom ciepła w procesie przesyłu wynikających z pogorszenia właściwości termoizolacyjnych instalacji.

Najpoważniejsze konsekwencje wynikające z ignorowania alarmów to, poza niezadowoleniem odbiorców, utrata znacznych ilości czynnika grzewczego, straty ciepła wynikające zarówno z samego wycieku, jak również z konieczności podgrzania uzupełnionego czynnika do właściwej temperatury. Z kolei ignorowanie alarmów związanych z zawilgoceniem rur preizolowanych prowadzi do szybszej degradacji samej rury, a w dalszej perspektywie do poważnych awarii.

Nowoczesne technologie i strategie monitorowania i zarządzania alarmami 

Wpływ nowoczesnych technologii takich jak transmisja bezprzewodowa, inteligentne urządzenia pomiarowe, zdalny odczyt danych,  sterowniki swobodnie programowalne, specjalistyczne oprogramowanie, czy wreszcie rury preizolowane sprawiają, że systemy alarmowe oferują coraz większe możliwości monitorowania i zarządzania alarmami.

Możliwość definiowania progów alarmowych w celu kategoryzacji alarmów związanych z nieszczelnością instalacji (uszkodzenie mechaniczne i rozerwanie rury, nieszczelność połączeń, niewielki wyciek, zawilgocenie warstwy izolacyjnej) pozwala na stosowanie odpowiednich, w pełni zautomatyzowanych, działań zapobiegawczych, jak sterowanie pompami w celu regulacji ciśnienia, zaworami w celu odcięcia uszkodzonego odcinka instalacji oraz autodiagnostyka poprawności działania systemu telemetrii. Dzięki transmisji bezprzewodowej, WiFi, magistrali M-Bus oraz koncentratorom danych możliwe jest łatwa rozbudowa sieci ciepłowniczej i wzrost zasięgu systemu monitorowania obejmujący całe miasta, a nawet aglomeracje. Oprogramowania SCADA umożliwia mapowanie i wizualizację całego procesu, przetwarzanie informacji i sterowanie w czasie rzeczywistym, analizę danych, prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w określonych porach roku, miesiącach, dniach, itp.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?