Szukaj

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

§1. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONTROL Sp. z o.o., ul. Opolska 69, 47-300 Krapkowice, KRS: 0000071657, NIP: 6252091703, REGON: 276601412.

§2. 

W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@control.com.pl

§3. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

§4. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy strony internetowej oraz skrzynki mailowej.

§5. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§6. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielania odpowiedzi na zapytanie lub do odwołania zgody.

§7. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§8. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

§9. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ( 00-193 Warszawa, ul Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

§10. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.