Systemy automatyki budynkowej – czym są i jakie mają zalety
Strona główna » Baza wiedzy » Systemy automatyki budynkowej – czym są i jakie mają zalety
systemy automatyki budynkowej

Internet Rzeczy, Inteligentny Dom, telematyka, telemetria to terminy pojawiające się już nie tylko w pracach naukowych i przemyśle, ale także, i to coraz częściej, w tekstach popularnonaukowych i dziedzinach związanych z codziennym życiem. Rozwój nowoczesnych technologii i związane z nimi innowacyjne rozwiązania sprawiają, że nasz świat jest coraz bardziej skomputeryzowany i zautomatyzowany. Nadzór, kontrola i sterowanie procesami nie dotyczą już wyłącznie procesów przemysłowych, technologicznych, czy logistycznych, ale w coraz większym stopniu są związane z podnoszeniem komfortu życia i optymalnym wykorzystaniem środków w gospodarstwach domowych.

Czym są systemy automatyki budynkowej?

Systemy automatyki budynkowej wyrosły na bazie doświadczeń związanych systemami automatyki przemysłowej. Coraz szersze zastosowanie automatyki przemysłowej w tak wielu dziedzinach i procesach nie byłoby możliwe bez rozwoju telemetrii i telematyki. Pojawienie się systemów telemetrycznych wykorzystujących urządzenia umożliwiające zdalny odczyt i transmisję bezprzewodową pomiarów oraz sterowników swobodnie programowalnych i komputerowych systemów SCADA sprawiły, że automatyka przemysłowa mogła wkroczyć praktycznie do każdej dziedziny gospodarki, a także życia codziennego.

Systemy automatyki budynkowej stanowią syntezę tworzonych wcześniej wyspecjalizowanych systemów realizujących nadzór, sterowanie lub zarządzanie procesami obejmującymi swoim zasięgiem dużą liczbę urządzeń pomiarowych i sterujących rozmieszczonych na dużym obszarze, ale związanych wyłącznie z jednym lub co najwyżej kilkoma powiązanymi parametrami.

W odróżnieniu od wcześniej wymienionych systemów automatyka budynkowa obejmuje swoim zasięgiem mniejszy obszar, ale za to zapewnia nadzór, sterowanie i zarządzanie większą liczbą procesów w budynkach lub kompleksach budynków. Zintegrowany system automatyki budynkowej może jednocześnie obejmować systemy alarmowe i monitoring obiektu, systemy nadzoru i rozliczenia poboru energii elektrycznej i cieplnej, poboru wody i gazu w poszczególnych pomieszczeniach i budynkach, sterowanie zamkami elektrycznymi w drzwiach, bramami, oświetleniem, nawodnieniem trawników, itp. Dzięki oprogramowaniu SCADA możliwe jest nie tylko zarządzanie całością, ale także wizualizacja działania całego systemu ułatwiająca szybką orientację o aktualnym stanie monitorowanych obiektów, optymalizacja kosztów związana z bardziej efektywnym wykorzystaniem mediów, analiza zdarzeń, w tym awarii, itp.

Zalety systemów automatyki budynkowej

Najkrócej mówiąc systemy automatyki budynkowej posiadają jednie zalety. Najważniejsze z nich to wyższy komfort życia i więcej wolnego czasu, poprawa bezpieczeństwa, optymalizacja kosztów utrzymania oraz pełny przegląd sytuacji.

Wyższy komfort życia

Wyższy komfort życia i więcej wolnego czasu dzięki możliwości zaprogramowania powtarzających się cyklicznie zdarzeń takich jak opuszczanie i podnoszenie rolet, podlewanie trawnika, nocne oświetlenie działki lub podwórka, wstępne zaprogramowanie takich parametrów jak temperatura pomieszczeń w określonych dniach i godzinach, odcięcie zasilania w nieużywanych pomieszczeniach. Automatyzacja tych zadań uwolni nas zarówno od pamiętania o nich, jak i ich wykonywania.

Poprawa bezpieczeństwa

Dzięki automatyce budynkowej możemy np. zintegrować system alarmowy, monitoring i system przeciwpożarowy co w zdecydowany sposób wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Kamery, detektory ruchu, czujniki wykrywające dym, czad, gaz lub nagły wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniach, możliwość odcięcia zasilania w wybranych pomieszczeniach połączone w jeden system to potężne narzędzie zapewniające bezpieczeństwo 24 godziny na dobę.

Optymalizacja kosztów utrzymania

Ciągły nadzór temperatury i oświetlenia pomieszczeń, zaplanowane obniżanie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach, redukcja zbędnego oświetlenia np. dzięki detektorom ruchu na klatce schodowej, przy drzwiach wejściowych, czy w przedpokoju. Kontrola zużycia wody i sygnalizowanie ciągłego poboru wody (niedokręcony kran, pęknięta rura). To wszystko umożliwi zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem ciepła i prądu.

Pełny przegląd sytuacji

Odpowiednie oprogramowanie umożliwi stały podgląd tego co dzieje się w budynku: temperatury i oświetlenia pomieszczeń, widok z kamer monitoringu, w przypadku alarmu rodzaj i lokalizację zdarzenia. Oprogramowanie umożliwi nam nadzór i w razie potrzeby ręczne sterowanie pewnymi zdarzeniami z poziomu komputera stacjonarnego lub z aplikacji w smartfonie. Co  jest szczególnie ważne aplikacja w smartfonie umożliwi nam wgląd w system i sterowanie także w czasie przebywania poza budynkiem.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?

Zobacz również

Modernizacja systemów ciepłowniczych w miastach – rola koncentratorów danych w optymalizacji zarządzania
Alarmy w sieciach ciepłowniczych – jak zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw?
moduły wykonawcze, sterowniki plc, zdalny odczyt
Zastosowanie modułów wykonawczych w inteligentnych systemach automatyki

Masz pytania?

774 663 073, 774 663 797

Otwarte Pon- Pt

08:00 – 16:00

Potrzebujesz pomocy?

control@control.com.pl