Systemy automatyki budynkowej – czym są i jakie mają zalety
Strona główna » Baza wiedzy » Systemy automatyki budynkowej – czym są i jakie mają zalety
systemy automatyki budynkowej

Internet Rzeczy, Inteligentny Dom, telematyka, telemetria to terminy pojawiające się już nie tylko w pracach naukowych i przemyśle, ale także, i to coraz częściej, w tekstach popularnonaukowych i dziedzinach związanych z codziennym życiem. Rozwój nowoczesnych technologii i związane z nimi innowacyjne rozwiązania sprawiają, że nasz świat jest coraz bardziej skomputeryzowany i zautomatyzowany. Nadzór, kontrola i sterowanie procesami nie dotyczą już wyłącznie procesów przemysłowych, technologicznych, czy logistycznych, ale w coraz większym stopniu są związane z podnoszeniem komfortu życia i optymalnym wykorzystaniem środków w gospodarstwach domowych.

Czym są systemy automatyki budynkowej?

Systemy automatyki budynkowej wyrosły na bazie doświadczeń związanych systemami automatyki przemysłowej. Coraz szersze zastosowanie automatyki przemysłowej w tak wielu dziedzinach i procesach nie byłoby możliwe bez rozwoju telemetrii i telematyki. Pojawienie się systemów telemetrycznych wykorzystujących urządzenia umożliwiające zdalny odczyt i transmisję bezprzewodową pomiarów oraz sterowników swobodnie programowalnych i komputerowych systemów SCADA sprawiły, że automatyka przemysłowa mogła wkroczyć praktycznie do każdej dziedziny gospodarki, a także życia codziennego.

Systemy automatyki budynkowej stanowią syntezę tworzonych wcześniej wyspecjalizowanych systemów realizujących nadzór, sterowanie lub zarządzanie procesami obejmującymi swoim zasięgiem dużą liczbę urządzeń pomiarowych i sterujących rozmieszczonych na dużym obszarze, ale związanych wyłącznie z jednym lub co najwyżej kilkoma powiązanymi parametrami.

W odróżnieniu od wcześniej wymienionych systemów automatyka budynkowa obejmuje swoim zasięgiem mniejszy obszar, ale za to zapewnia nadzór, sterowanie i zarządzanie większą liczbą procesów w budynkach lub kompleksach budynków. Zintegrowany system automatyki budynkowej może jednocześnie obejmować systemy alarmowe i monitoring obiektu, systemy nadzoru i rozliczenia poboru energii elektrycznej i cieplnej, poboru wody i gazu w poszczególnych pomieszczeniach i budynkach, sterowanie zamkami elektrycznymi w drzwiach, bramami, oświetleniem, nawodnieniem trawników, itp. Dzięki oprogramowaniu SCADA możliwe jest nie tylko zarządzanie całością, ale także wizualizacja działania całego systemu ułatwiająca szybką orientację o aktualnym stanie monitorowanych obiektów, optymalizacja kosztów związana z bardziej efektywnym wykorzystaniem mediów, analiza zdarzeń, w tym awarii, itp.

Zalety systemów automatyki budynkowej

Najkrócej mówiąc systemy automatyki budynkowej posiadają jednie zalety. Najważniejsze z nich to wyższy komfort życia i więcej wolnego czasu, poprawa bezpieczeństwa, optymalizacja kosztów utrzymania oraz pełny przegląd sytuacji.

Wyższy komfort życia

Wyższy komfort życia i więcej wolnego czasu dzięki możliwości zaprogramowania powtarzających się cyklicznie zdarzeń takich jak opuszczanie i podnoszenie rolet, podlewanie trawnika, nocne oświetlenie działki lub podwórka, wstępne zaprogramowanie takich parametrów jak temperatura pomieszczeń w określonych dniach i godzinach, odcięcie zasilania w nieużywanych pomieszczeniach. Automatyzacja tych zadań uwolni nas zarówno od pamiętania o nich, jak i ich wykonywania.

Poprawa bezpieczeństwa

Dzięki automatyce budynkowej możemy np. zintegrować system alarmowy, monitoring i system przeciwpożarowy co w zdecydowany sposób wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Kamery, detektory ruchu, czujniki wykrywające dym, czad, gaz lub nagły wzrost lub spadek temperatury w pomieszczeniach, możliwość odcięcia zasilania w wybranych pomieszczeniach połączone w jeden system to potężne narzędzie zapewniające bezpieczeństwo 24 godziny na dobę.

Optymalizacja kosztów utrzymania

Ciągły nadzór temperatury i oświetlenia pomieszczeń, zaplanowane obniżanie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach, redukcja zbędnego oświetlenia np. dzięki detektorom ruchu na klatce schodowej, przy drzwiach wejściowych, czy w przedpokoju. Kontrola zużycia wody i sygnalizowanie ciągłego poboru wody (niedokręcony kran, pęknięta rura). To wszystko umożliwi zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem ciepła i prądu.

Pełny przegląd sytuacji

Odpowiednie oprogramowanie umożliwi stały podgląd tego co dzieje się w budynku: temperatury i oświetlenia pomieszczeń, widok z kamer monitoringu, w przypadku alarmu rodzaj i lokalizację zdarzenia. Oprogramowanie umożliwi nam nadzór i w razie potrzeby ręczne sterowanie pewnymi zdarzeniami z poziomu komputera stacjonarnego lub z aplikacji w smartfonie. Co  jest szczególnie ważne aplikacja w smartfonie umożliwi nam wgląd w system i sterowanie także w czasie przebywania poza budynkiem.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?

Zobacz również

sieć ciepłownicza, system alarmowy sieci ciepłowniczej
Jak działa system alarmowy sieci ciepłowniczej?
zdalny odczyt, system telemetryczny
Jakie dane można zbierać i analizować za pomocą systemów telemetrycznych?
automatyka budynkowa, systemy telemetryczne
W jakich warunkach sprawdza się sterownik telemetryczny SMART-500?

Masz pytania?

774 663 073, 774 663 797

Otwarte Pon- Pt

08:00 – 16:00

Potrzebujesz pomocy?

control@control.com.pl