Oprogramowanie

Strona główna » Oprogramowanie

POZNAJ BOGATĄ OFERTĘ

Poznaj nasze autorskie oprogramowanie SCADA

Terminem SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) określa się systemy informatyczne nadzorujące proces technologiczny lub produkcyjny, zbierające i archiwizujące dane pomiarowe, sterujące tymi procesami i zapewniające ich wizualizację oraz alarmowanie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń takich, jak awaria urządzenia, przekroczenie ustalonych wartości wybranych parametrów, itp. Zwykle określenie SCADA odnosi się do systemu komputerowego pełniącego nadrzędną rolę w stosunku do zdalnych urządzeń pomiarowych i powiązanych z nimi urządzeń automatyki takich, jak sterowniki swobodnie programowalne, koncentratory, konwertery, moduły wykonawcze, itp. tworzących system telemetryczny.


Nasze autorskie oprogramowanie OCS (ang. Over Control System) służy do sterowania i nadzoru systemów telemetrycznych, w tym systemów alarmowych sieci ciepłowniczych, systemów automatyki budynkowej oraz systemów dostaw i rozliczania energii elektrycznej, gazu, wody, czy ciepła wykorzystujących zdalny odczyt pomiarów dostarczanych przez inteligentne liczniki energii, gazomierze, wodomierze i ciepłomierze, instalacje wykonane z rur preizolowanych oraz różnego rodzaju czujniki i

detektory.

OCS zapewnia pełny nadzór i automatyczne sterowanie procesem, monitoring, zdalną zmianę nastawień i progów alarmowych biling mediów, systemy alarmowe, zarządzanie prawami dostępowymi i obiektową kontrolę dostępu, a także wizualizację stanu pracy i warstwowe mapowanie całego procesu, funkcje analityczne, tworzenie tabel, wykresów i dzienników zdarzeń.

Uzupełnienie oferty oprogramowania stanowią konsole zarządzania LMC-Win Server i LMC-Win Client.

Chcesz wdrożyć skuteczny system monitorowania swoich procesów?

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze rozwiązania!

Masz pytania?

774 663 073, 774 663 797

Otwarte Pon- Pt

08:00 – 16:00

Potrzebujesz pomocy?

control@control.com.pl