Szukaj

Jak działa oprogramowanie OCS do zarządzania systemem sieci?

Oprogramowanie OCS należy do grupy oprogramowania określanego mianem SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition). SCADA to rozbudowane systemy informatyczne nadzorujące przebieg procesów technologicznych lub produkcyjnych, a ich działanie obejmuje zbieranie aktualnych danych, w tym danych pomiarowych dokonywanych w czasie rzeczywistym, ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.

Oprogramowanie OCS i systemy SCADA

OCS (ang. Over Control System) jest naszym autorskim oprogramowaniem SCADA przeznaczonym dla serwerów telemetrii. To bardzo rozbudowany system nadzoru obejmujący telemetrię sieci, monitoring węzłów i komór, biling mediów, system alarmowy sieci preizolowanych, mapy i wizualizacje oraz zarządzanie całością.

Oprogramowanie OCS jest systemem nadrzędnym i komunikuje się z sieciami telemetrycznymi, systemami automatyki przemysłowej, czy systemami automatyki budynkowej mając dostęp do wszystkich informacji, jakie są dostępne w sieci. Mogą to być zarówno dane pomiarowe, jak też informacje dotyczące stanu urządzeń wykonawczych obsługiwanych autonomicznie przez sterowniki swobodnie programowalne i moduły wykonawcze. Dane pomiarowe mogą być różnego rodzaju od wartości napięć, impedancji pętli pomiarowych, przez informacje pochodzące od inteligentnych liczników energii elektrycznej, inteligentnych wodomierzy i gazomierzy, po przetworzone informacje pochodzące od sterowników programowalnych i modułów wykonawczych. System może współpracować zarówno z sieciami przewodowymi, jak również wykorzystywać transmisję bezprzewodową.

Systemy SCADA sprawdzają się jednakowo dobrze w energetyce, jak i ciepłownictwie oraz innych systemach nadzorujących procesy w oparciu o sieci telemetryczne.

Jak działa oprogramowanie OCS?

System OCS umożliwia tworzenie map i wizualizacji dla danego procesu z uwzględnieniem warstw, rozkładu wartości i stanu pracy urządzeń oraz umożliwia realizację wielu funkcji analitycznych. Dzięki temu, że moduł jest wyposażony w edytor wizualizacji możliwe jest zarówno tworzenie map obejmujących cały obszar objęty siecią telemetryczną, jak i jej modyfikacja w przypadku rozbudowy lub modernizacji. Moduł wizualizacji ułatwia przegląd wszystkiego, co dzieje się w danym momencie w całej sieci obrazując zarówno wskazania urządzeń pomiarowych, stan pracy poszczególnych urządzeń, sygnalizuje zaplanowane zdarzenia i awarie połączoną z ich z lokalizacją na mapie całego systemu.

Zarządzanie siecią telemetryczną wiąże się z prawami dostępowymi, logami systemowymi, paszportyzacją urządzeń, definiowaniem parametrów procesu i alarmów, graficzną konfiguracją pracy urządzeń, zarządzaniem kodami błędów i zdarzeń krytycznych. W ramach telemetrii i monitorowania sieci system umożliwia sterowanie jakościowe dystrybucji ciepła i kontrolę pracy węzłów, dostęp on-line do danych na żądanie, zdalną zmianę nastaw, zaworów i pomp, zdalne programowanie sterowników swobodnie programowalnych oraz tworzenie raportów, wykresów i wizualizacji. Nadzór sieci preizolowanych, obejmujący m.in. system alarmowy sieci preizolowanych, zapewnia obsługę naszych urządzeń, swobodne definiowanie progów alarmowych, powiadamianie o alarmach w formie e-mail lub SMS, ocenę trendu zmian oraz sporządzaniem wykresów, tabel, dzienników zdarzeń i dokumentacji.

Biling mediów zapewnia nadzór nad licznikami ciepła, licznikami energii elektrycznej i wodomierzami oraz zdalny odczyt ich wskazań. Zgromadzone dane mogą być udostępniane klientom końcowym, eksportowane do systemów rozliczeniowych np. do wydruku rachunków za zużytą energię przez użytkowników końcowych. Można też na podstawie tych danych tworzyć raporty, bilanse, prognozy i wykresy.

Zastosowanie OCS w procesach technologicznych i przemysłowych

Elastyczność oprogramowania OCS oraz uniwersalność sieci opartej na modułach telemetrycznych i sterownikach swobodnie programowalnych sprawia, że ich zastosowanie w systemach automatyki związanych z obsługą, sterowaniem i nadzorem procesów przemysłowych i technologicznych jest ograniczone jedynie inwencją twórców i projektantów oprogramowania i sieci telemetrii.

Nasza firma praktycznie wykorzystuje OCS i systemy telemetryczne do sterownia i kontroli procesów w ciepłownictwie m.in do rozliczania poboru ciepła, sterowania procesem przesyłania w sieciach ciepłowniczych, w systemach alarmowych w sieciach preizolowanych, energetyce do rozliczania poboru energii, w automatyce budowlanej do sterowania procesami w inteligentnych budynkach. Po konsultacjach z klientem jesteśmy w stanie zaproponować, dopasować do wymogów klienta i zrealizować każdy projekt.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?