Szukaj

Zdalny odczyt licznika – rozwój technologii w systemach rozliczania ciepła i wody

odczyt zdalny licznika

Zdalny odczyt licznika, to mówiąc najprościej techniczna możliwość przekazania odczytu licznika za pomocą sieci teleinformatycznych bez fizycznej obecności człowieka w miejscu pomiaru. Dzięki nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom zdalny odczyt liczników, i nie tylko, stał się faktem. Systemy rozliczania ciepła, wody, prądu, gazu są dziś w pełni zautomatyzowane, bardziej dokładne i niezawodne.

Historia i pierwsze kroki zdalnego odczytu liczników

Telemetria to dziedzina automatyki zajmująca się technikami przesyłania wartości pomiarowych przewodowo lub bezprzewodowo. Jej zadaniem jest automatyczna transmisja danych pomiarowych z umieszczonych w terenie urządzeń pomiarowych do centrali. Do transmisji wykorzystuje się głównie sygnały radiowe, modemy i różnego typu sieci przewodowe, internet i sieci komórkowe. Odczyt zdalny licznika to możliwość odczytania i przesłania wskazania licznika przez sieć telemetryczną.

Pierwsze liczniki nie posiadały możliwości zdalnego odczytu. Do ich odczytania niezbędny był człowiek, który musiał osobiście odczytać i zanotować stan licznika. Tak zgromadzone dane były przetwarzane przez inne osoby, a z czasem systemy komputerowe. Dopiero rozwój elektroniki, który zaowocował stworzeniem liczników elektronicznych stworzył podwaliny do zdalnego odczytu. Pierwszym krokiem, do zdalnego odczytu było wyeliminowanie błędu odczytu przez człowieka. Metoda wykorzystująca specjalną sondę do odczytu stanu licznika i przesłania pomiaru do połączonego z nią komputera przenośnego w dalszym ciągu wymagała obecności człowieka w miejscu zainstalowania licznika. Kolejnym krokiem było wykorzystanie m.in. Wi-Fi do transmisji danych między licznikami i komputerem. Wymagało to jedynie obecności człowieka w pobliżu licznika np. na ulicy.

Dopiero rozwój systemów telemetrycznych z wykorzystaniem sterowników swobodnie programowalnych, konwerterów i koncentratorów danych w oparciu o protokoły modbus, magistralę M-Bus, sieć Ethernet i transmisję bezprzewodową sprawił, że zdalny odczyt liczników stał się faktem.

Zalety nowoczesnych systemów zdalnego odczytu

Zastosowanie nowoczesnych systemów telemetrycznych zdalnego odczytu przynosi wyłącznie korzyści. W dodatku są to korzyści wymierne. Wyeliminowanie pracowników, których zadaniem było odczytywanie liczników to zarówno redukcja kosztów zatrudnienia, ale także eliminacja błędów ludzkich związanych z odczytem i uniknięcie spowodowanych tym faktem reklamacji ze strony odbiorców. Inteligentne liczniki nie tylko zapewniają wysoką dokładność pomiarów, ale jednocześnie dostarczają znacznie więcej cennych informacji, np. bieżące zużycie ciepła, prądu, wody stanowiąc podstawę do planowania dostaw i optymalizację nadzorowanego procesu. Jak wielkie znaczenie ma obecnie system zdalnego odczytu świadczy choćby rozliczanie prosumentów energii elektrycznej, którzy nie tylko zużywają, ale także produkują energię elektryczną. Wykorzystanie takich technologii, jak transmisja bezprzewodowa, systemy oprogramowania SCADA umożliwia objęcie nadzorem systemu obszar całego miasta czy osiedla.

Technologia telemetrii w systemach rozliczania

Trudno sobie dziś wyobrazić systemy rozliczania poboru ciepła, energii elektrycznej, gazu, wody bez systemów telemetrycznych, które wykorzystują zdalny odczyt liczników. Dzięki telemetrii odczyt liczników może być realizowany w czasie rzeczywistym umożliwiając nie tylko odczyt stanów wszystkich liczników w kilka minut. Nowoczesne systemy telemetryczne dostarczają wielu dodatkowych danych takich, jak bieżące zużycie ciepła, wody, gazu czy prądu, a moduły analityczne umożliwiają optymalizację zarządzania zasobami uwzględniając ich zapotrzebowanie w zależności od pory dnia, roku, a nawet warunków pogodowych. Ponadto telemetria zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury sieci przesyłowych realizując funkcje systemu alarmowego. Przy czym system telemetryczny nie tylko alarmuje o wystąpieniu nieplanowanych zdarzeń, ale dokładnie lokalizuje miejsce awarii i przeciwdziała jej skutkom minimalizując koszty skutków awarii.

Przyszłość zdalnego odczytu liczników – innowacje i rozwój

O roli zdalnego odczytu liczników łatwo się przekonać na podstawie ich zastosowania w energetyce. Inteligentne liczniki poboru energii nie tylko zapewniają zdalny odczyt dzięki wykorzystaniu transmisji LTE-cat.M oraz GPRS, ale umożliwiają rozliczanie prosumentów. Jest to o tyle istotne, że prosumenci są rozliczani z produkcji po cenach rynkowych, które zmieniają się dynamicznie. Tylko dzięki możliwości zliczania w czasie rzeczywistym produkcji energii możliwe jest jej prawidłowe rozliczanie.

Coraz większą rolę w telemetrii odgrywa integracja z inteligentnymi sieciami i wykorzystywanie oprogramowania wyposażonego w moduły analityczne, których zadaniem jest optymalizacja nadzorowanych procesów, planowanie zapotrzebowania na dostarczane media z uwzględnieniem szczytów poboru, pór dnie, roku, itp. Integracja sprzyja też łączeniu w jeden system kilku systemów telemetrycznych np. systemu rozliczania poboru mediów, systemu alarmowego odpowiadającego za bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej (sieć energetyczna, sieć ciepłownicza, czy gazociąg) oraz systemu sterowania procesami wytwarzania i dystrybucji określonego medium (prądu, wody, ciepła, gazu).

Nie bez znaczenia dla przyszłości liczników zdalnego odczytu są nowe technologie, innowacje i rozwój. Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej, komputerów i internetu w telemetrii prowadzi coraz bardziej w kierunku Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0. Rozwój technologii sprawia, że coraz więcej wielkości fizycznych potrafimy mierzyć. Dzięki technologii Wi-Fi, BlueTooth, modbus, czy LTE-cat.M możemy dotrzeć z licznikami i innymi modułami telemetrycznymi w miejsca dotąd niedostępne. Technologia IT umożliwia wizualizację i zdalne sterowanie nadzorowanych procesów z dowolnego miejsca na ziemi dzięki aplikacjom mobilnym. Coraz większe znaczenie ma personalizacja usług, czyli np. udostępnienie za pomocą aplikacji mobilnej dostępu do wybranego elementu systemu telemetrycznego odbiorcy. Taka aplikacja umożliwi np. podgląd ilości zużytej energii elektrycznej, rachunków za prąd, prognozę zużycia w kolejnych okresach rozliczeniowych, itp.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?