Materiały dodatkowe

Strona główna » Materiały dodatkowe

POZNAJ BOGATĄ OFERTĘ

Szeroka gama akcesoriów

Materiały dodatkowe to głównie akcesoria umożliwiające rozbudowę systemów telemetrycznych dodatkowe moduły automatyki lub pomiary parametrów rzadko występujących w typowych systemach automatyki przemysłowej.

W systemach alarmowych sieci ciepłowniczych do kontroli stanu sieci wykonanych z rur preizolowanych wykorzystuje się moduły NP-4 umożliwiające nadzór stanu 4 kanałów sieci preizolowanych wykonanych w systemie oporowym i impulsowym oraz pomiary rezystancji izolacji poliuretanowej, rezystancji pętli i rezystancji przyłączenia do rury.

Standardowo NP-4 umożliwia pomiary rezystancji upływu izolacji, rezystancji przewodów pętli pomiarowej w zakresie do 2MΩ z rozdzielczością do 1Ω, rezystancji przyłączenia do rury oraz napięć galwanicznych między rurą i przewodami pętli pomiarowej. NP-4 posiada specjalnie przygotowane do podłączenia adaptera PREIZOL5-PI (4 wejścia pomiarowe) umożliwiającego dodatkowy pomiar rezystancji przewodów pętli pomiarowej w zakresie 0-200Ω z rozdzielczością 0,1Ω.

Niektóre systemy telemetryczne obejmują swoim nadzorem pomieszczenia objęte kontrolą i autoryzacją dostępu. Do takich urządzeń należy nasz moduł RFID stanowiący element zestawu zdalnego nadzoru pomieszczeń objętych nadzorem np. węzłów cieplnych. Urządzenie umożliwia alarmowanie otwarcia drzwi nadzorowanego pomieszczenia i identyfikację osób wchodzących. Otwarcie drzwi nadzorowanego pomieszczenia uruchamia czytnik transpondera, a świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przypomina o konieczności dokonania autoryzacji. Po prawidłowym odczycie kodu lub upływie czasu oczekiwania układ czytnika oraz sygnalizacja zostają wyłączone, zaś sam moduł przechodzi w stan oczekiwania dopiero po zamknięciu drzwi. Wykorzystanie danych z modułu RFID zależy od organizacji nadrzędnego systemu monitorowania.

Większość urządzeń przeznaczonych do zdalnego odczytu danych pomiarowych jest wyposażonych w kilka interfejsów umożliwiających wykorzystywanie transmisji M-Bus, RS-323, Ethernet, czy GPRS w zależności od potrzeb systemu. Jednak wielu producentów ogranicza się do implementacji tylko jednego złącza do transmisji danych, co pozwala obniżyć cenę urządzenia. Nasze Przystawki do ciepłomierzy to konfigurowalne moduły do odczytu liczników ciepła w standardzie L2C pełnią rolę konwerterów umożliwiających zastosowanie takich liczników jako adresowalne M-Bus Slave, RS485/RS232 lub rozszerzenia modemów GPRS. Pojedynczy moduł umożliwia odczyt do dwóch liczników ciepła oraz konfigurację wyboru ciepłomierza i interwałów odczytu, a także zapisywanie odczytów w podręcznej pamięci RAM.


Chcesz wdrożyć skuteczny system monitorowania swoich procesów?

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze rozwiązania!

Masz pytania?

774 663 073, 774 663 797

Otwarte Pon- Pt

08:00 – 16:00

Potrzebujesz pomocy?

control@control.com.pl