Szukaj

Jakie urządzenia są niezbędne do prawidłowego nadzoru sieci preizolowanej?

Firma Control od wielu lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z dziedziny automatyki, telemetrii i elektryki w kraju i za granicą. Spośród naszych dokonań warto wymienić system sterowania siecią ciepłowniczą w MPEC Łomża obejmujący 1027 ciepłomierzy, 721 wodomierzy, 20 detektorów i 964 moduły telemetryczne, wykonanie telemetrii i systemu sterowania siecią ciepłowniczą w MPEC Białystok obejmujących 1760 modułów telemetrycznych, 2483 ciepłomierze i 1754 wodomierze, czy system zdalnego odczytu detektorów sieci preizolowanych w PEC Bytom złożony z 200 modułów telemetrycznych i 200 detektorów. Systemy nadzoru sieci preizolowanych stanowią istotną część naszej działalności.

Co to jest sieć preizolowana?

Rury preizolowane, to rury wykonane w technologii warstwowej. W rurze preizolowanej rura przesyłowa odpowiedzialna za transport czynnika grzewczego jest oddzielona warstwą izolacyjną, wykonaną najczęściej z pianki poliuretanowej, od zewnętrznej rury osłonowej. W warstwie izolacyjnej, równolegle do rury przesyłowej, zatopione są miedziane przewody stanowiące bazę dla systemów alarmowych sieci preizolowanych.

Rury preizolowane nie wymagają dodatkowej ochrony. Do ich zalet zalicza się dobrą jakość i trwałość izolacji, możliwość układania rur bezpośrednio w gruncie, co zmniejsza zakres i czas realizacji prac budowlanych, rozmiary wykopów i nakłady inwestycyjne związane z budową sieci. Z punktu widzenia systemów telemetrycznych rury preinstalowane, dzięki systemowi alarmowemu umieszczonemu w warstwie izolacyjnej, umożliwiają monitoring stanu sieci preizolowanej nie tylko w trakcie eksploatacji, ale już na etapie budowy rurociągu i odbioru technicznego.

Elementy niezbędne do prawidłowego nadzoru sieci preizolowanej

Nadzór sieci preizolowanych opiera się na analizie sieci ciepłowniczej wykonanej z rur preizolowanych i wykrywaniu nieszczelności. Zadaniem systemu jest sygnalizowanie pojawienia się wilgoci w warstwie izolacyjnej oraz sprawdzenie stanu zawilgocenia rur i połączeń.

Jedną z wielkości elektrycznych charakterystycznych dla sieci ciepłowniczych jest impedancja falowa, której wartość wynosi około 200Ω. Pomiaru impedancji dokonuje się między rurą przesyłową i miedzianym przewodem zatopionym w warstwie izolacyjnej. Impedancja jest niezależna od długości i średnicy sieci ciepłowniczej, ale może ulec zmianie z powodu miejscowej zmiany odległości między przewodem miedzianym i rurą przesyłową, pojawienia się wilgoci w warstwie izolacyjnej, źle wykonanego połączenia lub przerwy w przewodzie.

Wszystkie przypadki zmiany impedancji są traktowane jako stany awaryjne, które należy zlokalizować i usunąć. Niezbędne do prawidłowego działania nadzoru sieci są moduły pomiarowe będące w stanie wykryć, zlokalizować i zasygnalizować awarię.

W naszej ofercie znajdują się moduły pomiarowe NP-4–230NP-4–BATNP-4–PR do tworzenia systemów zdalnego nadzoru sieci preizolowanej, przystosowane do współpracy z modułami do zdalnej komunikacji i systemami nadzoru oraz zapewniające bezpośredni odczyt pomiarów w systemie.

Każdy z modułów umożliwia nadzór czterech odcinków w systemie oporowym i impulsowym, pomiary rezystancji warstwy izolacyjnej, pętli i przyłączenia do rury, definiowanie progów alarmowych w przeliczeniu na kilometr odcinka, lokalne przechowywanie danych w pamięci nieulotnej (ponad 1000 rekordów) i pomiary impedancji w zakresie <100Ω – 1GΩ napięciem 12V.

Moduły NP-4–230 i NP-4–PR są zasilane napięciem 230V, zaś moduł NP-4–BAT jest zasilany z baterii zapewniającej nieprzerwaną pracę nawet do 5 lat. Wszystkie moduły są wyposażone w dwa wbudowane złącza komunikacyjne: RS-232, opcjonalnie M-Bus/RS-485.

Systemy nadzoru sieci preizolowanej

Moduły pomiarowe to jedynie elementy niezbędne do budowy bardziej lub mniej złożonych systemów nadzoru sieci preizolowanych. Ale bez nich nie obejdzie się żaden, nawet najprostszy, system alarmowy sieci ciepłowniczej, nie mówiąc o bardziej złożonych systemach przewodowego i bezprzewodowego nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą. Wykorzystanie m.in. sterowników swobodnie programowalnych i oprogramowania SCADA umożliwia tworzenie bardzo złożonych systemów zarządzania i nadzoru sieci ciepłowniczych, w których system alarmowy sieci preizolowanych stanowi zaledwie jeden z wielu nadzorowanych procesów, ale za to możliwa jest jego wizualizacja, czy sterowanie przepływem w sieci ciepłowniczej np. zdalne zamykanie zaworów na odcinku sieci objętym awarią.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?