Szukaj

Jak działa konwerter transmisji?

Świat, w którym żyjemy oplata pajęczyna różnorodnych sieci, przez które przepływają niewyobrażalne ilości danych. Jedne tak jak sieci transmisji satelitarnej, GPS, internet, czy sieci transmisji komórkowej obejmują swym zasięgiem cały glob. Inne, nie mniej istotne dla naszego życia, pokrywają mniejsze obszary i najczęściej nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia.
Otaczająca nas rzeczywistość jest dosłownie naszpikowana wszelkiego rodzaju czujnikami, urządzeniami pomiarowymi, detektorami oraz różnymi urządzeniami wykonawczymi obecnymi w powietrzu, na ziemi lub pod ziemią, które gromadzą, transmitują i analizują naszą rzeczywistość, aby ułatwiać nam życie.
Jak to możliwe, że taka ilość różnego rodzaju sprzętu pochodzącego od różnych producentów współpracuje zgodnie w tworzonych przez człowieka systemach? Jest to zasługą niepozornych urządzeń określanych jednym wspólnym mianem konwerterów transmisji.

Konwersja, konwerter i konwerter transmisji

Ogólna definicja konwersji określa ją po prostu jako przemianę, przekształcenie czegoś z jednej postaci, czy formy w inną i dotyczy wielu dziedzin naszego życia: matematyki, socjologii, psychologii, chemii, fizyki i techniki.

Z punktu widzenia automatyki najistotniejsza jest konwersja danych i ich prawidłowa transmisja, a konwerter to urządzenie, które tę konwersję realizuje.

Jak łatwo się domyślić konwerter transmisji to urządzenie, które umożliwia konwersję danych pomiarowych transmitowanych z użyciem jednego standardu na inny standard transmisji.

Do czego służą konwertery transmisji?

Systemy telemetryczne takie jak systemy kontroli i nadzoru sieci ciepłowniczych, wodociągowych, czy elektrycznych, systemy automatyki budynkowej działają w oparciu o zdalny odczyt parametrów sieci, ich przechowywanie, analizę, monitorowanie i obsługę realizowaną przez sterowniki swobodnie programowalne.

Istotnym problemem jest niezawodna i prawidłowa transmisja zbieranych w czasie rzeczywistym i gromadzonych informacji, co wymaga dopasowania wszystkich wykorzystywanych w systemie urządzeń i elementów.

Większość urządzeń pomiarowych, takich jak liczniki poboru energii, gazomierze, wodomierze, czujniki, detektory, itp. jest wyposażona w interfejs RS232. Jest to najstarszy, a zarazem najczęściej występujący rodzaj transmisji umożliwiający np. bezpośrednie podłączenie urządzenia do komputera. Jednak zasięg magistrali RS232 gwarantujący niezakłóconą transmisję nie przekracza 15m.

Nowsze urządzenia pomiarowe często posiadają interfejs M-Bus lub Ethernet. Jednak w przypadku transmisji po sieci Ethernet także natrafiamy na ograniczenie długości magistrali rzędu 100-150m.

Większość nowoczesnych sieci telemetrycznych to rozbudowane systemy obejmujące swoim działaniem nie tylko całe osiedla lecz nawet obszary całych miast i liczących nawet po kilka tysięcy urządzeń pomiarowych. Naturalne więc wydaje się projektowanie sieci wykorzystujących do transmisji szynę M-Bus, która zapewnia niezakłóconą transmisję nawet na odległość kilku kilometrów, w dodatku posiadającą możliwość zasilania innych urządzeń (urządzenia pomiarowe, koncentratory, sterowniki, itp.).

I tu zaczyna się rola konwerterów transmisji. Najczęściej używane są konwertery transmisji RS232/M-Bus, nieco rzadziej Ethernet/M-Bus. Ich rola polega na konwersji sygnałów z urządzenia (a nawet powyżej 255 urządzeń RS232) wyposażonego w interfejs RS232 lub Ethernet na sygnały zgodne ze standardem M-Bus. Ponieważ duże systemy telemetryczne współpracują w zakresie wizualizacji działania systemu, analizy i przetwarzania danych z komputerami, które nie współpracują bezpośrednio z magistralą M-Bus konieczne jest stosowanie konwerterów M-Bus/Ethernet lub M-Bus/RS232.

Jak działa konwerter transmisji?

Działanie konwertera transmisji polega na odczytaniu danych wejściowych w jednym standardzie i przekonwertowanie oraz przesłanie w formacie wyjściowym. Wejścia i wyjścia są odseparowanie galwanicznie dzięki czemu wyeliminowanie są wszelkiego rodzaju zwarcia i przepięcia na styku dwóch różnych systemów transmisji.

Głównym zadaniem konwertera jest prawidłowe odczytanie wartości wejściowych, zamiana logicznych wartości „0” i „1” na odpowiednie dla danego standardu wartości napięć i przesłanie ich na wyjście konwertera.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?