Wdrożenie w ECO S.A.

Zwiększenie niezawodności systemów rozsyłowych jest ważnym elementem dla dystrybutorów energii cieplnej. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów zakład Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A wdrożył rozbudowany i dostosowany do swoich wymagań system całodobowego monitoringu sieci ciepłowniczej. Został on w całości zaprojektowany i wykonany przez firmę Control Sp. z o.o.. Dzięki niemu można kontrolować on-line najważniejsze elementy sieci oraz zdalne zmiany: nastaw regulatorów, parametrów transmisji i alarmów. 

System monitoringu węzłów cieplnych przygotowano w środowisku OCS firmy Control. Umożliwia on korzystanie z systemu w sieci lokalnej przedsiębiorstwa ECO Opole S.A. Do komunikacji z obiektami rozproszonymi wykorzystano transmisję pakietową GPRS. Pozwala ona na monitorowanie oraz zdalne zarządzanie pracą węzłów cieplnych. Brak sieci połączeń kablowych znacznie obniżył koszty związane z instalacją systemu.

Monitoring on-line całego systemu dystrybucyjnego przyczynia się do redukcjikosztów związanych z jego utrzymaniemoraz pracami serwisowymi. Natychmiastowe informacje o stanach alarmowych pozwalają służbom serwisowym podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec poważnym w skutkach awariom sieci.

Każdy z monitorowanych węzłów wyposażony został w sterownik GPRS firmy Control. Jest on niezawodnym i nowoczesnym modułem telemetrycznym. Sterowniki zasilane są napięciem 230V, a w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci 230V moduły zaopatrzone są w baterie.

Po poprawnym zalogowaniu się do systemu wyświetlona zostaje mapa polski z podziałem na województwa. Najeżdżając na interesujący nas obszar uzyskujemy informacje o miastach w obrębie których działa system monitoringu.

Wybierając jedno z miast wyświetlona zostaje jego mapa synoptyczna. Została ona podzielona na strefy. Rozmieszczenie oraz stan pracy (kolor flagi/baterii stanowi informację) obiektów widoczny jest po wybraniu odpowiedniej strefy.

Aby sprawdzić aktualny stan pracy węzła cieplnego należy wybrać go z mapy synoptycznej (flaga lub bateryjka) lub wyszukać przy pomocy wyszukiwarki. Formatka szczegółowa wybranego obiektu zawiera takie informacje jak: przepływ, moc, temperatura zasilania i powrotu parametrów strony wysokiej, alarmy, datę i czas ostatniej aktualizacji oraz parametry zainstalowanych ciepłomierzy. Można również zmieniać zdalnie parametry: regulatora, transmisji danych oraz sms’ów alarmowych.

Okno alarmów informuje o rodzaju awarii oraz numerze licznika, na którym on wystąpił. Daje to możliwość szybkiego określenia przyczyny zaistniałej awarii. Obiekty zasilane bateryjnie posiadają dodatkowo informacje napięciu baterii. Można je usypiać zdalnie na okres letni.

Na podstawie danych archiwalnych wyznaczane są wykresy. Moduł wykresowy jest rozbudowanym narzędziem, które umożliwia dowolną modyfikację wykresów stosując np.: filtrowanie, uśrednianie, sumowanie, całkowanie itp. . Udogodnienie to pozwala na dostosowanie wykresu do potrzeb użytkownika, jego dalszą analizę, zapis do pliku oraz wydrukowanie wykresu z wybranego okresu.

W oknie głównym formatki systemu można uzyskać wgląd do tabelarycznego zestawienia danych wszystkich monitorowanych obiektów w sieci. Szczegółowe informacje o bieżącej pracy całego systemu pozwalają łatwo i wygodnie nim zarządzać. W podobny sposób zobrazowane zostało zestawienie alarmów dla całego systemu dystrybucyjnego energetyki cieplnej.

Rozbudowany oraz przyjazny dla użytkownika system raportowy pozwala na generowanie dobowych oraz miesięcznych raportów: danych oraz alarmów z wybranego węzła jak również alarmów dla wszystkich węzłów.  

                                        

 

Stworzony system umożliwia również administratorowi dostęp do zestawienia zdarzeń, czyli informacji o aktywności poszczególnych użytkowników oraz zmian, jakie zostały wykonane na danym obiekcie. Administrator może także dodawać i zarządzać użytkownikami systemu.

Posted in Informacje.