Sieć ciepłownicza pod kontrolą

Kontrola izolacji


Firma Control wprowadziała na rynek moduł kontroli stanu izolacji sieci preizolowanych w systemie oporowym i impulsowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje urządzenia:

  • praca autonomiczna lub z innymi systema-mi,
  • transmisja danych w znanym protokole,
  • ciągły pomiar izolacji,
  • progi alarmów dowo-lnie ustawiane

Urządzenie umożliwia jednoczesny pomiar on-line parametrów 4 lini z wyznaczaniem oporności izolacji w zakresie od 0.1 do 50 MΩ.

Autoryzacja dostępu

Kontrola dostępu umożliwia wykrywanie nieautoryzo-wanych ingerencji w komorach i węzłach cieplnych. Połączenie modułu z czujnikiem ruchu oraz telemetrią pozwala na rejestrowanie obecności. Autoryzacja następuje poprzez użycie karty zbliżeniowej. Obecność  na obiekcie jest rejestrowana na zasadzie swój/obcy oraz z identyfikacją.

Telemetria


Telemetria pozwala spiąć wszystkie elementy bezpieczeństwa sieci cieplnej w jeden system wraz z danymi rozliczeniowymi z liczników oraz jakościo-wymi z regulatorów. Nasza oferta pozwala na wykorzystanie typowych mediów komunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych takich jak GPRS, radio małego zasięgu, czy sieć lokalna Internet.

Posted in Informacje.