OCS – Over Control System

15,000.00 

Opis

I. Składniki pakietu

LMCWin

Jest to pakiet narzędziowy umożliwiający tworzenie programów sterowników oraz systemów wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi opartymi na sterownikach programowalnych serii MICRO (Micro PLC, LCD, XL, XLL, XXL) w środowisku Windows (XP, 2000, Vista, 7 oraz wersje serwerowe 2003, 2008)

 

LMCTools 1– główny program pakietu, za pośrednictwem, którego uruchamiać można wszystkie inne niezbędne do tworzenia aplikacji sterownikowych i wizualizacyjnych

Między innymi takie jak:

 • panel roboczy do zarządzania oprogramowaniem sterownika;
 • panel podglądu i edycji wartości rejestrów;
 • edytor paneli graficznych;
 • edytor AWL;
 • przeglądarka wykresów i wiele innych

2

OCSServerCon– serce pakietu pozwalające nawiązywać połączenia pomiędzy panelami operatorskimi, a urządzeniami poprzez zdefiniowanie zadań komunikacyjnych. Pozwala również na połączenie z użytkownikami poprzez sieć Internet.

 3

Umożliwia dodatkowo:

 • Definiowanie portów komunikacyjnych dla połączeń po liniach dzierżawionych i komutowanych;
 • Tworzenie i definiowanie portów wirtualnych dla połączeń z wykorzystaniem sieci internet;
 • Udostępnianie zdefiniowanych kanałów innym użytkownikom w sieci;
 • Przeglądanie i tworzenie zadań komunikacyjnych
 • Definiowanie nowych zmiennych globalnych;
 • Rejestrację przebiegu zmiennych;
 • Definiowanie, generowanie i rejestrację alarmów;
 • Dostęp do zmiennych i alarmów przez mechanizm DDE

LMCPanEdit– jest to zdarzeniowo – obiektowe środowisko do tworzenia graficznych interfejsów obsługi (tzw. paneli operatorskich, zwanych również przez nas formatkami), dla systemów automatyki, monitoringu i telemetrii. Sam proces tworzenia sprowadza się do wstawiania w obszar formatki odpowiednich obiektów z dostępnej biblioteki oraz nadawania im własności. Można również rozbudować możliwości domyślne poprzez pisanie własnych MAKR i tworzenie raportów.

 

 4


LMCPanExe– narządzie służące do niezależnego uruchamiania (wykonywania) gotowych paneli graficznych na komputerach użytkowników końcowych. Panele tworzone są w narzędziu      LMC-PAN Edit i zapisywanie jako pliki „*.fpn”, które następnie można uruchomić poprzez egzekutor.

 5

 

LMCChart– jest to program służący do graficznej analizy i prezentacji danych zapisanych w formacie tekstowym wprost z sterownika, bądź innego urządzenia odczytywanego przez SerwerCon.

 6

II.

OCSwww

Jest to odpowiednik SerweraCon, który pozwala na odtworzenie wizualizacji stworzonej na potrzeby sieci lokalnej i paneli operatorskich. Wygenerowanie wizualizacji na potrzeby przeglądarki WWW sprowadza się już jednie do wyeksportowania z narzędzia LMC-PAN Edit do formatu XML gotowej wizualizacji, i umieszczeniu jej w folderze źródłowym SerweraWWW. Dzięki temu mają Państwo możliwość zarządzania obiektami, bądź też przeglądania danych z obiektów, z dowolnego miejsca na ziemi.

 

Po wrzuceniu wizualizacji na serwer WWW od danych dzielą Państwa już tylko 3 kroki:

 

 1. Włączenie komputera
 2. Włączenie przeglądarki z dostępem do internetu i zainstalowanym środowiskiem Java
 3. Zalogowanie się do własnych obiektów.

 

SewerWWW, posiada własny system uwierzytelniania użytkowników, hasła są przechowywane w bazie danych i są szyfrowane. Każdy użytkownik dostaje dostęp do wybranej części systemu, przez co można rozdzielać zasoby systemu pomiędzy różnych pracowników, o określonych prawach dostępu do informacji.

Obiekty widoczne są w formie wygodnego drzewa wyboru i każdy z nich może posiadać własne archiwum umożliwiające zapis wybranych zmiennych do bazy co pozwala na późniejsze ich przeglądanie poprzez wbudowaną przeglądarkę wykresów, i to również z poziomu przeglądarki internetowej.

 7

 

III. 

OCSBridge

Jest programem pośredniczącym w wymianie danych między sterownikami, a bazą danych. Połączenie z urządzeniami odbywa się za pośrednictwem serwera komunikacyjnego (SerwerConn). Połączenie z bazą odbywa się zaś, poprzez dedykowane biblioteki programowe. Dzięki takiej modułowej budowie, program umożliwia współpracę z wieloma różnymi typami baz danych. Jego funkcjonalność można podzielić na trzy części:

 

 • Przenoszenie do bazy archiwów zgromadzonych w sterownikach PLC (również wirtualnych) w zapisie rekordowym;
 • Zapisywanie do bazy, danych bieżących – odczytanych ze sterownika lub poprzez zmienne globalne serwera danych;
 • Odczyt danych z bazy danych i przenoszenie ich do systemu wizualizacji, jak również do sterowników.

 8

IV.

OCSReport

Są do raporty tworzone na zamówienie dla każdego klienta. Występują jako opcja w całym systemie ponieważ klient posiadający odpowienie zaplecze informtyczne potrafi samodzielnie towrzyć takie użytki. Wtedy nasza pomoc ogranicza się jedynie do udzielania wskazówek co do interfejsu bądź wykorzystania odpowienich narzędzi.

Bardzo chętnie jednak wykonujemy całą pracę za klienta, tworząc wybrane przez niego mechanizmy analizy danych. Poniżej kilka przykładów interfejsu.

 9