LMC-WIN – Pakiet narzędziowy pełny

3,900.00 

Opis

LMC-WIN to pakiet narzędziowy umożliwiający tworzenie programów sterownikowych oraz systemów wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi opartymi na sterownikach programowalnych serii Micro ( Micro PLC, LCD, XL, XXL ) w środowisku Windows.

 

Dane techniczne:

W jego skład wchodzi miedzy innymi:

1. Menedżer paneli – (LMC_Win.exe) to główny program pakietu narzędziowego za pośrednictwem którego można uruchamiać wszystkie inne niezbędne do tworzenia aplikacji sterownikowych i wizualizacyjnych.
Między innymi takie jak:

 • panel roboczy do zarządzania oprogramowaniem sterownika,
 • panel podglądu i edycji wartości rejestrów,
 • edytor paneli graficznych
 • edytora AWL, przeglądarka wykresów i wiele innych.

2. Program komunikacyjny – (SerwerRS.exe)
Zapewnia transmisję danych (MODBUS-RTU) pomiędzy panelami operatorskimi i sterownikami według zdefiniowanych zadań komunikacyjnych. Pozwala również na połączenie użytkowników z obiektami w sieci Internet.

Umożliwia dodatkowo:

 • Definiowanie portów komunikacyjnych dla połączeń po liniach dzierżawionych i komutowanych,
 • Tworzenie i definiowanie portów wirtualnych dla połączeń z wykorzystaniem sieci ethernet,
 • Udostępnianie zdefiniowanych kanałów innym użytkownikom w sieci,
 • Przeglądanie i tworzenie zadań komunikacyjnych,
 • Definiowanie nowych zmiennych globalnych
 • Rejestrację przebiegu zmiennych,
 • Definiowanie, generowanie i rejestrację alarmów
 • Dostęp do zmiennych i alarmów porzez mechamizm DDE

3. Edytor paneli graficznych – (EdytPan.exe) jest to zdarzeniowo-obiektowe środowisko do tworzenia graficznych interfejsów obsługi (paneli operatorskich) dla systemów automatyki i monitoringu. Tworzenie formatek wizualizacyjnych polega na wstawianiu na nią obiektów z biblioteki obiektów, nadawania im odpowiednich własności, ewentualnym tworzeniu makr, raportów itp.

4. Egzekutor paneli graficznych – (ExePanFm.exe) służy do niezależnego uruchamiania (wykonywania) użytkownikom końcowym paneli graficznych (operatorskich) tworzonych przy pomocy edytora EdytPan.exe zapisanych w plikach typu *.fpn.

5. Przeglądarka wykresów – (PokWykr.exe) jest to program przeznaczony do graficznej prezentacji i analizy plików danych zapisanych w formacie tekstowym odczytanych z zasobów archiwalnych sterowników serii MICRO ( Micro PLC, LCD, XL, XXL )

LMC-PAN – pakiet umożliwiający użytkowanie przygotowanych w LMC_WIN systemów wizualizacyjnych i składa się z ExePanFm.exe, SerwerRS.exe i PokWykr.exe.
Jest to tzw. wersja RunTime dla użytkowników końcowych nie dająca możliwości edycji paneli operatorskich i programowania sterowników.