Transmisja GPRS

Poniżej przedstawione zostały przykłady aplikacji dla modułów telemetrycznych GPRS 2, GPRS 3 i GPRS Sterownik. Zestaw przykładowych aplikacji nie wyczerpuje możliwości konfiguracyjnych i komunikacyjnych modułów GPRS i przedstawione zostały w celu zaznaczenia podstawowych funkcjonalności modułów. Wszystkie aplikacje dla modułu GPRS2 mogą zostać powielone dla GPRS3 i GPRS Sterownika.

 

Szerszy opis modułów przedstawiony został w dziale Produkty/Transmisja bezprzewodowa.

 

I. GPRS2 jako koncentrator urządzeń rozliczeniowych

 

1. Moduł GPRS2 jako koncentrator dla liczników ciepła.

 GPRS2_MBUS_LC

 

2. Moduł GPRS2 jako koncentrator dla liczników energii elektrycznej z magistralą pętli prądowej.

 GPRS2_l_energii

3. Moduł GPRS2 jako koncentrator dla liczników energii elektrycznej z magistralą RS485.

 GPRS2_L_ENERGII_RS485

II. GPRS2 jako urządzenie inteligentne współpracujące z regulatorami różnych dostawców.

 

1. GPRS2 jako koncentrator danych z regulatorem Samson Trovis połączonym za pomocą złącza RS232 i odczytem dodatkowych liczników ciepła.

 GPRS2_SAMSON

 

2. GPRS2 jako koncentrator danych z regulatorami Samson Trovis połączonymi magistralą RS485.

 GPRS2_RS485_Samson

 

3. GPRS2 jako koncentrator z regulatorem TAC Xenta i odczytem dodatkowych liczników ciepła.

 GPRS2_TAC

 

4. GPRS2 jako koncentrator z regulatorem Siemens RVD i odczytem dodatkowych liczników ciepła.

 GPRS2_MBUS_SIEMENS

 

5. GPRS2 jako koncentrator danych z dowolnego urządzenia pracującego z protokołem ModBus RTU.

 GPRS2_INNY_REG

 

III. GPRS 3 jako koncentrator z zasilaniem bateryjnym dla urządzeń rozliczeniowych.

 

1. Moduł GPRS3 jako koncentrator dla liczników ciepła.

 GPRS3 LCm


2. Moduł GPRS3 jako koncentrator dla licznika ciepła i licznika wody w wyjściem impulsowym.

GPRS3 LW LC M-Busm

3. Moduł GPRS3 jako koncentrator dla licznika ciepła i licznika wody w wyjściem impulsowym podłączonym do licznika ciepła.

GPRS3 M-Bus LC LWm

4. Moduł GPRS3 jako koncentrator dla liczników wody z magistralą M-Bus.

GPRS3 WODOMIERZEm

5. Moduł GPRS3 jako koncentrator dla liczników wody z wyjściem impulsowym.

 GPRS3 LW impm

IV. GPRS STEROWNIK jako urządzenie inteligentne współpracujące z regulatorami różnych dostawców z możliwością uzupełnienia obiektu o dodatkowe pomiary.

 

1. GPRS STEROWNIK jako koncentrator danych z urządzeń rozliczeniowych i odczytem dodatkowych ciśnień.

 GPRS_STER_LC

 

2. GPRS STEROWNIK jako koncentrator danych z regulatorów DANFOSS ECL i odczytem dodatkowych liczników ciepła, temperatury zewnętrznej oraz ciśnień.

 GPRS_STER_2xDANFOSS

 

3. GPRS STEROWNIK jako koncentrator danych z dowolnych urządzeń pracujących z protokołem ModBus RTU, odczytem dodatkowych liczników ciepła, liczników wody, temperatury zewnętrznej i zarządzaniem szeregiem sygnałów wejściowo-wyjściowych.

 GPRS_STER_REG

 

4. GPRS STEROWNIK jako koncentrator danych z dowolnego urządzenia pracującego z protokołem ModBus RTU, odczytem dodatkowych liczników ciepła, liczników wody, temperatury zewnętrznej i zarządzaniem szeregiem sygnałów wejściowo-wyjściowych. Dodatkowo rozbudowany o rozproszone moduły wejściowo-wyjściowe. 

 GPRS_STER_REG_AIO

 

Posted in Pomocne.