O Firmie

FIRMA_miniFirma powstała w Krapkowicach w sierpniu 1989 roku na bazie Działu Elektroniki Przemysłowej istniejącego w strukturze Zakładów Papierniczych w Krapkowicach. Początkowo obszar naszej działalności obejmował projektowanie i wdrażanie systemów wizualizacji opartych na sterownikach kasetowych PLC własnej konstrukcji. Jesteśmy również autorami programów komputerowych do nadzoru procesów przemysłowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych dokonaliśmy, z powodzeniem, szeregu wdrożeń dla dużych zakładów w naszej okolicy. Naszymi stałymi klientami oprócz Zakładów Papierniczych w Krapkowicach, były również Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu, czy też Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach i wiele innych. Na ich terenie powstało kilkanaście dużych systemów do wizualizacji i sterowania procesami energetycznymi i chemicznymi. Zebrane doświadczenia przenieśliśmy następnie na inne obszary zastosowań, co zaowocowało nowymi konstrukcjami i programami.

Przełomową realizacją było wykonanie w latach 1999/2000 systemu telemetrii sieci cieplnej i pełnej automatyki Ciepłowni Miejskiej w Dzierżoniowie. Poznanie standardu przesyłu danych M-Bus, na jakim opierała się tam transmisja danych, zachęciło nas do zaprojektowania i wdrożenia całego systemu automatyki cyfrowej, w której urządzenia wejściowo-wyjściowe nie tylko prowadzą transmisję, ale są również zasilane z szyny M-Bus. Pozwoliło to uzyskać optymalne rozwiązania dla rozproszonej architektury systemu w budynkach, w instalacjach grzewczych i produkujących energię cieplną różnymi sposobami. Dzięki swobodnej topologii sieci i tanim interfejsom obniżyliśmy koszty takich systemów. Nazwaliśmy go CONTROL M-BUS SYSTEM. Od roku 2000 na bazie tego rozwiązania, wdrażamy ciekawy pomysł na rozliczania ciepła, wody i innych mediów energetycznych w budynkach pod nazwą TERM 2000, który jest z powodzeniem rozwijany i rozpowszechniany w polskim mieszkalnictwie.

Wraz z Wojskową Akademią Techniczną braliśmy udział w projektowaniu i konstruowaniu specjalistycznej aparatury na potrzeby obronności kraju, a zdobyte doświadczenia pozwoliły szybciej rozwijać i unowocześniać nasze produkty dla sfery cywilnych zastosowań. Nasza oferta ma zastosowanie w wielu dziedzinach, gdzie trzeba zdalnie nadzorować obiekty na przykład z wykorzystaniem sieci Internet, co daje naszym klientom większe bezpieczeństwo i obniża koszty eksploatacji.

W 2005 roku została zarejestrowana CONTROL Sp. z o.o. z udziałem czysto polskiego kapitału z siedzibą w Będzinie i Zakładem w Krapkowicach, która jest kontynuatorem naszych dotychczasowych poczynań. Dodatkowy kapitał pozwala na szybszy rozwój oraz rozpowszechnienie naszych rodzimych rozwiązań na rynku w polskim i w całej Europie.

Nasz główny produkt sterowniki MICRO-XL pracują na przykład w:

  • telemetrii sieci cieplnej miasta Warszawy,
  • setkach źródeł ciepła jako regulatory na terenie całego kraju,
  • systemach rozliczania ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
  • automatach sprzedażowych i wypożyczalniach DVD na terenie Niemiec,
  • budynkach inteligentnych z ekologicznymi źródłami ciepła.

Chętnie dzielimy się wiedzą o powyższych wdrożeniach przez organizowanie szkoleń dla naszych partnerów handlowych i firm projektowo-instalatorskich.

Zapraszamy do odwiedzin w naszej siedzibie w Krapkowicach.