Informacja

Informujemy, że wszelkie prace związanie z przeniesieniem serwera OCS na nową maszynę zostały zakończone.

Posted in Informacje.